Firma Ulter-Sport i każdy z jej pracowników dokładają starań, aby w lokalizacji, w której działa firma dobrze się żyło i pracowało. Troska o ludzi i środowisko oraz oszczędzanie zasobów od dawna znajdują się na liście Naszych głównych wartości. Przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego oraz społecznie odpowiedzialnego rozwoju, promocji bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz dążenia do stałego rozwoju w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Jako firma odpowiedzialna społecznie udzielamy darowizn finansowych i rzeczowych na rzecz instytucji charytatywnych, posiadamy kryteria ich udzielania w ramach swojej koncepcji sponsoringu.

Tłumik na nakrętki dla lokalnej szkoły