Prywatna opieka medyczna

Każdy pracownik może skorzystać z prywatnej opieki medycznej przystępując do dodatkowego ubezpieczenia, które w znacznej mierze współfinansujemy.
Istnieje również możliwość skorzystania z oferty grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Oba pakiety można rozszerzyć również o ubezpieczenie swojej rodziny.